PRIVACY POLICY

BUREAU REAL ESTATE FINLAND Oy:n asiakastietokanta

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Bureau Real Estate Finland Oy
Y-tunnus 2341325-4
Lars Sonckin kaari 16
0
2600 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Toimitusjohtaja Mikko Kivimäki
puhelin 050 306 5668
mikko.kivimaki@bref.fi

REKISTERIN NIMI
Bureau Real Estate Finland Oy:n asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Kiinteistönvälitysliikkeen asiakassuhde toimeksiantajan ja toimeksiantajan vastapuolen (asiakas) kanssa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen
ja markkinointiin sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään, tai voidaan käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä.
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaalle tarjotut palvelut, niiden käyttämispäivä, vuokra- tai kauppasopimuksen tekopäivä ja tiedot, kohdetiedot, palvelun myyjätiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Palvelun tapahtumatiedot
  • Henkilötunnus/yritystunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Vuokralaisen taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten


RAHANPESUN ESTÄMINEN

Lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) 3 luvun 3 §:n mukaisesti ilmoitamme, että asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saa käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Bureau Real Estate Finland Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella tai esittää osoitteessa:

Bureau Real Estate Finland Oy
Mikko Kivimäki
Lars Sonckin kaari 16
0
2600 Espoo