Terms of Service

SIVUSTON WWW.BREF.FI KÄYTTÖEHDOT

 

1. YLEISESTI

Bureau Real Estate Finland Oy:n (”BREF”) www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. Vaikka BREF pyrkii aina varmistumaan sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, BREF ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai ajantasaisuudesta, eikä myöskään tietojen käytön välittömästi tai välillisesti käyttäjälle aiheuttamista vahingoista. BREF varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää palvelun ylläpitämisen kokonaisuudessaan tai osittain.
Verkkopalvelua ja sen kautta saatavilla olevia tietoja tai kuvia ei saa käyttää ilman BREF:n myöntämää kirjallista lupaa. BREF ei vastaa asiakkaan/päämiehen palveluun lähettämästä tai näiltä saadusta materiaalista tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee BREF:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. BREF ei vastaa tällaisten sivujen muustakaan sisällöstä, eikä niillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.
Käyttäjä on korvausvelvollinen BREF:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään sekä lain- ja sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

2. KOHDETIEDOT

Sivustolla olevat vuokrattavissa olevat myyntikohteet ovat BREF:n välityksessä olevia toimitilakohteita, jotka on toimitilahakujen tekemiseksi ja käytön helpottamiseksi jaoteltu eri tavoin pääasiallisen käyttötarkoituksen, muun käytön, koon, sijainnin ja muiden hakutekijöiden mukaisesti. Sivustolla olevat kohde-esittelyt ovat luonteeltaan yhteenvedonomaisia ilmoituksia, jotka on optimoitu sopivaan muotoon ja laajuuteen, jotta ilmoitukset voidaan julkaista samanaikaisesti sivustolla ja erilaisissa internet-portaaleissa. Ilmoitusten sisällön tarkoituksena on kuvata vain kunkin kohteen keskeiset piirteet.
Kohdetiedot eivät siten ole sivustolla esitetyssä muodossaan koskaan täydellisiä ja niissä voi olla myös virheellisiä tai vanhentuneita tietoja, koska kiinteistöjen omistajat tekevät muutoksia tiloihin, hintoihin ja vuokrausehtoihin sekä muihin asioihin, joihin BREF ei voi vaikuttaa. Pyrimme pitämään ilmoitusten tiedot mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla, mutta ilmoitusten tietoja ei sellaisenaan tule käyttää päätöksenteon pohjana. Tarkat tiedot kustakin kohteesta on saatavilla kohde-esittelyissä ja vuokrasopimus-/kauppaneuvotteluissa, joissain tapauksissa ja osin vain kiinteistön omistajalta. Lisätietoja on saatavissa BREF:n edustajilta.