Norra Communications Oy

Norra Communications käynnisti uusien toimitilojen hankintaprosessin vuoden 2021 loppupuolella kartoittamalla itse mahdollisia tilavaihtoehtoja. Aktiivisesti tiloja alettiin etsimään alkuvuodesta 2022. Yrityksellä oli tarkka näkemys siitä, mitä uusilta tiloilta toivottiin. Kriteereitä vastaavia tiloja ei ollut paljoa tarjolla, mutta yrityksen toiveiden mukaiset tilat löytyivät lopulta Bureaun välittäjän avulla.

Norra Communicationsin tarve uusille tiloille heräsi, kun yrityksen toiminta alkoi kasvamaan ja tarpeet tilojen suhteen muuttuivat. Uusien toimitilojen tuli sopia hybridityöskentelymalliin, jossa osa työntekijöistä on läsnä ja osa etänä. Tämän lisäksi tiloissa tuli olla alueita, jotka mahdollistaisivat luovan ryhmätyöskentelyn. 

 

Yritys alkoi etsiä uusia toimitiloja Oikotieltä, jonka kautta he päätyivätkin ottamaan yhteyttä Bureau Toimitiloihin, sillä he kiinnostuivat Bureaun välityksessä olevasta tilasta. Tämän jälkeen toimitilojen etsintää jatkettiin yhdessä välittäjän kanssa.

 

”Välittäjämme esitteli minulle monia eri budjetin vaihtoehtoja, mikä helpotti lopulta rajaamaan sijaintia ja palvelutasoa sekä hahmottamaan tilan välttämättömiä ominaisuuksia”, kertoo Norra Communicationsin toimitusjohtaja ja perustaja Nora Tåg.

 

Yritys etsi modernia tilaa hyvältä sijainnilta Espoosta. Riittävän väljän tilan lisäksi myös vuokranantajan imago ja yleisten tilojen tunnelma vaikuttivat yrityksen päätökseen. Norra Communications halusi löytää paikan, jonne he pystyisivät tekemään omannäköisensä toimiston. Myös tilojen muokattavuus ja vuokranantajan joustavuus remonttitöissä oli yritykselle tärkeää. 

 

Täysin yrityksen toiveita vastaavia kohteita ei ollut paljoa tarjolla. Useat vaihtoehdot olivat sellaisia, joissa tila olisi täytynyt remontoida lattiasta kattoon, jotta siitä olisi saatu tehtyä yrityksen tarpeisiin sopiva. Kohteita käytiin katsomassa Otaniemessä, Keilaniemessä, Matinkylässä sekä Tapiolassa. 

 

”Välittäjän avulla saimme nopeasti useita eri vaihtoehtoja, ja lisätiedot sekä vierailut sai sovittua vaivattomasti. Neuvottelut sujuivat mutkattomasti, kun ei tarvinnut itse olla useaan eri vuokranantajaan yhteyksissä.”, Nora Tåg toteaa.

 

Uudet toimitilat löytyivät lopulta Tapiolassa sijaitsevasta Metsätapiolan modernista toimistokiinteistöstä. Metsätapiola eli Revontulenpuisto 2 on rakennettu luontoa, perinteitä ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Kiinteistön erittäin viihtyisässä sisustuksessa on käytetty puuta sekä työtiloissa että kalusteissa. Työympäristö on suunniteltu tukemaan yritysten muuttuvia tarpeita ja kiinteistöstä löytyy monipuoliset palvelut yrityksen liiketoiminnan tueksi.

 

Norra Communications oli tyytyväinen Bureaulta saamaansa palveluun ja apuun uusien toimitilojen etsinnässä. Mikäli yritykselle ilmenee tulevaisuudessa uusia tilatarpeita, käyttävät he mieluusti Bureaun palveluita uudelleen.

 

”Välittäjän kanssa toimiminen säästää aikaa sekä hermoja. Omiin kriteereihin sopivat ehdotukset saa vaivattomasti ja vierailujen sopiminen yhden kontaktin kautta on nopeampaa. Vaikka haasteita tulisikin vastaan, on niitä parempi ratkoa yhdessä välittäjän kanssa”, kuvailee Nora Tåg.

Välittäjän kanssa toimiminen säästää aikaa sekä hermoja. Omiin kriteereihin sopivat ehdotukset saa vaivattomasti ja vierailujen sopiminen yhden kontaktin kautta on nopeampaa. Vaikka haasteita tulisikin vastaan, on niitä parempi ratkoa yhdessä välittäjän kanssa.

Nora Tåg Toimitusjohtaja, Norra Communications Oy
Haaste Yritys tarvitsi uudet toimitilat, kun heidän toimintansa kasvoi. Uusien tilojen tuli tukea hybridityöskentelymallia ja mahdollistaa myös luova ryhmätyöskentely. Ratkaisu Yrityksen tarpeita vastaavat toimitilat löytyivät Tapiolassa sijaitsevasta Metsätapiolan modernista toimistokiinteistöstä, joka on rakennettu luontoa, perinteitä ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Tilan koko 258 m² Tilatyyppi Toimisto
Norra Communications Oy

Norra Communications on kansainvälinen viestintätoimisto, jolla on asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Pohjoismaissa. Yritys suunnittelee ja toteuttaa ihmislähtöistä viestintää, joka tekee asiakasyrityksestä kilpailukykyisemmän ja sen työntekijöistä onnellisempia. Koska yritykset ja viestinnän tarpeet ovat keskenään erilaisia, Norra Communications räätälöi palvelunsa aina asiakaskohtaisesti. 

 

Lue lisää yrityksen toiminnasta