Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi toimitilojen hinnat eivät ole näkyvillä?

 

Suurin osa kiinteistöjen omistajista ei halua, että toimitilojen vuokratietoja näytetään kohdeilmoituksissa. Tämä johtuu mm. siitä, että vuokran lopulliseen määrään vaikuttaa moni asia. Vuokran määrään vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi vuokrasopimuksen pituus, tilaan tehtävät remontit sekä mahdolliset lisäpalvelut, kuten aulapalvelu, siivous tai kuntosalin käyttö. Jokainen vuokrasopimus siis neuvotellaan erikseen. Autamme tilanhakijoita vuokrasopimusneuvotteluissa tarpeen mukaan.

 

Mitä toimitilan vuokra sisältää?

 

Tavallisesti neuvotteluvaiheen alkuvaiheessa ilmoitettu toimitilan neliöhinta pitää sisällään vain toimitilan perusvuokran, johon yleensä on sisällytetty pääoma- ja hoitovuokra. Tämän päälle tulee monesti sähkömaksu, netti, autopaikat ja mahdolliset palvelut, kuten aulapalvelu tai siivous. Joissain tapauksissa neliöhinta sisältää myös palveluja, kuten neuvottelutilojen käyttöä, aulapalvelun, siivouksen ja postituspalvelut. Kannattaa siis huomioida tämä toimitilaa etsittäessä. Pienin neliöhinta ei välttämättä aina ole edullisin ratkaisu.

 

Miksi sama toimitila on monta kertaa markkinoinnissa?

 

Toimitilamarkkinat toimivat eri tavalla kuin asuntojen välitys. Toimitilapuolella välittäjillä on välityksessä pitkälti samat tilat. Suurimmat kiinteistöjen omistajat tekevät yhteistyötä monen välittäjän kanssa, jolloin samat tilat ovat markkinoinnissa hieman eri näköisinä. Suurimmissa portaaleissa, kuten Oikotiellä, Toimitilat.fi:ssä ja Kauppalehdessä saattaa siis pahimmassa tapauksessa olla samasta toimitilasta kymmeniä ilmoituksia. Eikä siis ihme, että tilanhakijat ovat pyörällä päästään.

 

Mistä tiedän mikä välittäjä kannattaa valita avuksi?

 

Kannattaa valita se välittäjä, jolla on kohteista kattavimmat tiedot ja kuvat. Tämä kertoo siitä, että välittäjä on tutustunut kohteeseen ja käynyt tilassa. Kun löydät itsellesi mieluisan välittäjän, kannattaa olla yhteydessä vain häneen. Yksi välittäjä pystyy tarjoamaan yrityksellesi laajasti eri omistajien tiloja eikä yhteyden ottaminen moneen välittäjään useinkaan nopeuta prosessia, vaan usein jopa sekoittaa pakkaa turhaan. Helpoimmalla pääset, kun toimit vain yhden toimitilavälittäjän kanssa.

 

Onko kannattavaa käyttää välittäjää tilojen etsinnässä?

Toimitilavälittäjän käyttäminen on kannattavaa. Välittäjä tekee yrityksellesi toimitilakartoituksen, etsii tilakannasta sopivimmat vaihtoehdot ja järjestää kohteisiin tutustumiskäynnit. Säästät siis omaa aikaasi, kun hyödynnät välittäjän ammattitaitoa tilojen etsintään eikä sinun tarvitse kontaktoida kaikkia omistajia itse.

 

Mitä välittäjän käyttäminen maksaa?

Toimitilavälittäjän käyttäminen ei maksa yrityksellesi mitään. Välittäjät saavat palkkionsa kiinteistöjen omistajilta.

 

Vaikuttaako välittäjän käyttäminen tilan vuokraan?

Toimitilan vuokra on sama käytit välittäjää tai et. Välittäjän hyödyntäminen ei siis nosta toimitilan vuokraa tai aiheuta muitakaan kustannuksia.

 

Voinko vaihtaa välittäjää kesken toimitilojen etsintäprosessin?

Voit vaihtaa toimitilavälittäjää koska vain. Et joudu sitoutumaan välittäjän palveluihin, jos et ole tyytyväinen. Prosessin kannalta on kuitenkin yksinkertaisinta, jos toimit vain yhden välittäjän kanssa kerrallaan.

 

Välittäjät nimeävät tilojen hakijat kiinteistöjen omistajille. Kun asiakas on nimetty, tällä välittäjällä on asiakkaasta palkkio-oikeus, jos vuokrasopimus syntyy. Jos siis myöhemmin päätät vaihtaa välittäjää, uuden välittäjän mahdollisuudet tarjota tiloja ovat jo rajatummat, sillä yrityksesi on osalle omistajista jo nimetty eri välittäjälle.

 

Kauan toimitilan etsintään kannattaa varata aikaa?

Uuden toimitilan etsimiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Mitä isompi yrityksesi on, sitä enemmän prosessi usein vie myös aikaa. Usein tiloja täytyy jonkin verran remontoida ennen muuttoa, ja isommat pohjaratkaisun muutokset voivat viedä useammankin kuukauden. Isommalle yritykselle tilojen kartoitus voi olla hyvä aloittaa jopa vuotta ennen nykyisen vuokrasopimuksen päättymistä. Pienemmillä yrityksillä prosessi voi mennä nopeastikin, jos tila ei vaadi erityisominaisuuksia. Myös nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on hyvä huomioida. Yleisimmät irtisanomisajat ovat 3 ja 6 kuukautta.

 

Pitääkö toimitiloja remontoida ennen vuokrausta?

Useimmat tilat vaativat ainakin pientä pintaremonttia ennen muuttoa. Osa tiloista on muuttovalmiissa kunnossa, jolloin tavarat voi suoraan vaikka kantaa sisään. Usein kuitenkin yritykset haluavat tilaan ainakin omaa värimaailmaansa, jos muuten tila on kunnossa. Ttiloihin tehdään myös suurempia remontteja, jos huoneita halutaan lisätä tai poistaa. Välillä tilat ovat raakapinnoilla, jolloin uusi vuokralainen pääsee vaikuttamaan materiaalivalintoihin ja pohjaratkaisuun.

 

Kuka on vastuussa toimitilojen remontoinnista?

Tilojen remontointi on yleensä kiinteistön omistajan vastuulla. Remontoinnista aiheutuneita kustannuksia jyvitetään vuokraan niin, että niitä katetaan vuokrasopimuksen aikana. Välillä remontti on mahdollista toteuttaa myös suoraan vuokralaisen toimesta. Tämäkin asia on usein sovittavissa.

 

Mikä on pääomavuokra, hoitovuokra ja markkinointimaksu?

Vuokra koostuu joko pääomavuokrasta ja hoitovuokrasta tai pelkästään bruttovuokrasta, jolloin hoito- ja pääomavuokran osuutta ei ole eritelty. Pääomavuokralla katetaan kiinteistön pääomakustannukset. Hoitovuokra määräytyy kiinteistön huollosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Kauppakeskusmaailmassa vuokran päälle tulee yleensä vielä markkinointimaksu, jolla katetaan kauppakeskuksen yhteisen markkinoinnin kustannuksia.

 

Miten toimitilojen etsintä kannattaa aloittaa?

Toimitilojen etsintä kannattaa aloittaa yrityksen tarpeiden ja toimintatapojen kartoituksella. Mitä paremmin ymmärrät yrityksesi työntekijöiden työskentelytapoja, sitä tarkemmin tilatarpeenne voidaan määritellä. Erilaiset työskentelymenetelmät vaativat erilaisia ympäristöjä. Tilatarpeen arvioinnissa on hyvä tiedostaa myös se, kuinka moni työntekijöistä tarvitsee kiinteän työpisteen ja kuinka monelle voisi riittää ns. free seating -piste. Autamme yrityksiä tilatarpeen kartoituksessa.

 

Kuinka pitkä vuokrasopimus toimitiloihin täytyy tehdä?

Vuokrasopimuksen pituus neuvotellaan tapauskohtaisesti. Osa omistajista vaatii pidempiä sopimusaikoja ja osa tekee myös lyhyitä vuokrasopimuksia. Toimitilan remontin suuruus vaikuttaa usein sopimuksen pituuteen. Lähtökohtaisesti on hyvä varautua tekemään ainakin kolmen vuoden vuokrasopimus. Pidemmillä sopimuksilla voi saada neuvoteltua etuja vuokrasuhteeseen, kuten vuokravapaakuukausia tai hieman pienempää neliövuokraa. Osa omistajista osallistuu myös remontin kustannuksiin kun vuokra-aika on pidempi. Autamme mielellämme vuokrasopimusneuvotteluissa.