16.11.2022

Mitä on hybridityö?

Hybridityö tarkoittaa sitä, että osa työntekijöistä on läsnä työpaikalla ja osa työskentelee kokonaan tai osittain etänä. Hybridityö yleistyi merkittävästi koronapandemian aikana ja siitä on tullut normaali käytäntö monissa työpaikoissa sen jälkeenkin. 

 

Hybridityö tarjoaa työntekijöille joustoa ja vapautta tehdä työtä sijainnista riippumatta. Etätyö säästää normaalisti työmatkoihin kuluvan ajan ja mahdollistaa usein keskeytyksettömän työnteon. Hybridityön helpottaa usein työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Riskinä on kuitenkin työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen.

 

Haasteena etätyössä on fyysisten kontaktien ja vuorovaikutuksen puuttuminen tai vähäisyys. Työntekijöiden hyvinvointia ja suoriutumista on vaikeampaa seurata ja etätyöntekijät saattavat kokea saavansa riittämätöntä tukea esihenkilöiltä ja kollegoiltaan.

 

Etätyö vaatii työntekijöiltä itseohjautuvuutta sekä luottamusta työntekijän ja työnantajan välillä. Onnistunut hybridityö vaatii toimivia prosesseja ja pelisääntöjä sekä erilaista johtamista kuin perinteinen lähityö. Sisäiseen viestintään on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta varmistetaan että tieto kulkee sekä lähityötä tekeville että etätöissä oleville.

 

 

Hybridityö muuttaa toimitilatarpeita

 

Hybridityön kasvu on vaikuttanut suoraan myös yritysten toimitilatarpeisiin. Tiloilta vaaditaan entistä enemmän tehokkuutta ja hybridityötä tukevia ratkaisuja. Työpisteitä ei välttämättä enää varata suoraan kaikille työntekijöille vaan niiden tarvetta arvioidaan käyttöasteen mukaan. 

 

Koronapandemian myötä etätapaamisten määrä on kasvanut huomattavasti, mikä vaikuttaa toimitiloille asetettaviin vaatimuksiin. Teams-palavereiden järjestämisen tulee onnistua toimistolla niin, että siitä ei aiheudu muille häiriötä. Toimistoihin halutaan usein pieniä vetäytymistiloja sekä puhelinkoppeja, ja isommissakin neuvottelutiloissa tulee olla valmiudet etäosallistujien mukaan ottamiseen. 

 

Kiinteistöjen omistajat ovat reagoineet nopeasti muuttuneisiin tilatarpeisiin. Tämä näkyy erityisesti uudiskohteiden suunnittelussa ja vanhojen tilojen saneerauksissa. Kiinteistöihin toteutetaan entistä enemmän yhteiskäyttöisiä lounge- ja työskentelyalueita, jotka mahdollistavat työn tekemisen myös silloin, kun toimiston muut työpisteet ovat tilapäisesti täynnä. Lisäksi markkinoille on tullut uusia tilakonsepteja, joiden avulla yrityksille voidaan tarjota entistäkin monipuolisempia ja joustavampia mahdollisuuksia.

 

 

POOL -joustotilat

 

Antiloopin toteuttama POOL-konsepti tarjoaa yrityksille joustavasti toimitilaa juuri yrityksen tarpeen mukaan. POOL tarjoaa erinomaisen ratkaisun yrityksille, jotka tarvitsevat lisätilaa, mutta eivät välttämättä pitkäaikaisesti. Tiloja voi vuokrata muutamaksi päiväksi, projektin ajaksi tai myös pidempiaikaisesti esimerkiksi pienen yrityksen toimitilaksi tai pääkonttorin satelliittipisteeksi. Kehittyneiden etätyöskentelymahdollisuuksien ansiosta kaikkien yrityksen työntekijöiden ei enää ole välttämätöntä istua saman katon alla. Tämä tuo joustoa myös työntekijöiden arkeen, sillä työntekijä voi itse valita mikä sijainti sopii hänelle milloinkin parhaiten. Antilooppi on toteuttanut POOL-tiloja yhdeksään eri kiinteistöön, esimerkiksi Ruoholahteen, Hakaniemeen, Vallilaan, Punavuoreen ja Leppävaaraan. 

 

lounge

Stella Business Park POOL-lounge

 

Ilmalanlinna

 

Ilmalanlinna on parhaillaan rakenteilla oleva huippumoderni toimistotalo, joka valmistuu Ilmalantorille keväällä 2023. Kiinteistön suunnittelun lähtökohtana ovat tyytyväiset työntekijät sekä vastuullisuus. Tavoitteena on, että Ilmalanlinna on taloteknisesti, palveluiltaan ja saavutettavuudeltaan kokonaisekologinen. Myös materiaali- ja kalusteratkaisuissa kiinnitetään huomiota vähäpäästöisyyteen ja kierrätettävyyteen.

 

Ilmalanlinnassa tilat on suunniteltu tukemaan monimuotoista työskentelyä. Kiinteistöön tulee poikkeuksellisen suuri yhteiskäyttöinen työskentelyalue, joka tarjoaa talon vuokralaisille lisäjoustoa. Jos omat tilat ovat täynnä, työntekijöille löytyy viihtyisää ja modernia työskentelytilaa muualta talosta. Tilava joustoalue tarjoaa hienon mahdollisuuden myös vuokralaisten välisille kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Talossa on erittäin korkeatasoiset etäyhteysneuvottelutilat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Ilmalanlinnasta löytyy myös mm. joogasali, monipuolinen ravintolamaailma sekä kirkasvalokeskus helpottamaan kaamosta. 

 

Jaa kirjoitus
linkedin logo
twitter logo
facebook logo
print logo
email logo