25.02.2021

Pandemian vaikutuksia pk-seudun toimitilamarkkinaan

Koronapandemia on vaikuttanut eniten liiketilojen kysyntään. Erityisesti kauppakeskusten ja Helsingin keskustan jo ennestään haastavat liiketilamarkkinat ovat heikentyneet entisestäänmikä selviää Catellan kevään 2021 markkinakatsauksesta. Liiketilatarjonta pääkaupunkiseudulla on ollut kattavaa viime vuosina, kun muun muassa kauppakeskuksia on valmistunut ja niitä on myös laajennettu. Tyhjien liiketilojen määrä on kokonaisuudessaan ollut suhteellisen alhainen viime vuosien aikana. Pääkaupunkiseudun liiketilojen vajaakäyttöaste oli vuodenvaihteessa 3,1% ja ydinkeskustan tyhjien liiketilojen määrä kaksinkertaistui. Ydinkeskustan prime-toimistotilojen vuokrataso on kuitenkin laskussa ensimmäistä kertaa vuosiin. Vuosina 2017-2018 vuokratasot nousivat jopa 6-7% ja nyt ne ovat ensimmäistä kertaa laskussa sitten vuoden 2016. Keskimääräinen vuokrataso ydinkeskustan prime-toimistoille on tällä hetkellä 35€/m2.  

 

 

Toimistoilta kaivataan energiatehokkuutta, saavutettavuutta ja palveluja 

 

Catellan markkinakatsauksen mukaan tyhjien toimistotilojen määrä pääkaupunkiseudulla on pysynyt edellisvuoden tasolla. Vajaakäyttöaste näissä oli 12,2%Koronapandemian pysyvämmät vaikutukset on mahdollista nähdä vasta myöhemmin, sillä viime vuonna yritykset toimivat pääosin etänä ja tekivät vain pakolliset tilaratkaisut. Lopulliseen tulokseen tulee vaikuttamaan myös määräaikaisten vuokrasopimusten päättyminen ja yritysten uudet, muovautuneet toimitilatarpeet. Edelleen tärkeimpinä edellytyksinä toimistotilojen haussa näyttäytyvät saavutettavuus, sijainti, työympäristön kattavat palvelut sekä yleinen viihtyvyys. Yleisimmät syyt viime kevään ja syksyn toimistotilojen haulle ovat olleet toimipisteiden yhdistäminen saman katon alle, tilojen pienentäminen kustannustehokkaammaksi, mutta myös tilojen suurentaminen muun muassa varastotiloissa sekä uusien toimipisteiden perustamiselle. 

 

Viime vuosina on ollut paljon uudisrakentamista. Viime vuonna valmistui noin 120 000m2 toimistotilaa ja vuonna 2019 toimistotilaa valmistui keskimäärin 125 000m2. Suurimpia valmistuneita kohteita viime vuosina ovat olleet Triplan Workery West Pasilassa, Kalasataman kampus, Rantatie Business Parkin Loikka-talo sekä Vallilan Fredriksbergin B- ja C-laajennusosat. Yritykset haluavat kasvavissa määrin keskittää toimintansa energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin kiinteistöihin, saada kattavat arjen palvelut saman katon alta sekä olla helposti saavutettavissa.  

 

 

Kivijalkaliikkeiden tarve vähentynyt verkkokauppojen yleistyessä 

 

Vallitseva pandemia on näyttäytynyt suurena epävarmuutena liiketilojen vuokrauksessa ja sen vaikutukset ovat näkyneet yleisesti eniten hotelli- ja majoitusmarkkinoissa.  Erityisesti kahvila- ja ravintola-alan toimijoilla on tällä hetkellä haasteita. Tämän alan toimijoilla koronapandemian tuomat haasteet ilmenevät muun muassa korottomien maksuaikojen pyyntöinä, vuokrien siirtoina ja anteeksiantoina sekä pahimmillaan liiketoiminnan lopettamisena.  

 

Etätyö on vähentänyt suuresti muun muassa keskustassa toimistotyötä tekevien kulutusta, kun taas samaan aikaan verkkokaupat ovat jatkaneet kasvuaan. Tämä on näyttäytynyt logistiikka- ja varastotilojen kysynnän kasvuna.  

 

Omaan kokemukseemme pohjautuen kysyntää on ollut erityisesti Konalan, Vallilan, Kalasataman ja Leppävaaran alueille. Erityisesti varasto- ja tuotantotiloja etsitään vilkkaasti ja toivotut sopimuspituudet vaihtelevat pääosin 1-3 vuoden välillä. Yritysten päätöksenteossa ei näy kuitenkaan merkittävää epävarmuutta, sillä yritykset tekevät päätöksiä uusien tilojen suhteen jopa nopeammin kuin viime keväällä. Joidenkin yritysten on vaikea miettiä tulevien tilojensa kokotarpeita, mikä on täysin ymmärrettävää, sillä ei ole varmuutta mikä tulee olemaan toimistotilojen käyttöaste tulevaisuudessa.  Tulevaisuuteen kuitenkin uskotaan vahvasti ja yritykset hakevatkin kustannustehokkaita tilaratkaisuja.  

 

 

 

 

Jaa kirjoitus
linkedin logo
twitter logo
facebook logo
print logo
email logo