11.09.2017

Pääkaupunkiseudun toimitilojen markkinakatsaus

Catellan viime viikolla julkaisema toimitilamarkkinakatsaus on koonnut yhteen tietoja toimitilojen vuokramarkkinoista. Catellan mukaan pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyi ennallaan kevään 14 %, mikä tarkoittaa neliömäärissä 1,2 miljoonaa. Suurin syy vajaakäyttöasteen suuruuteen on toimitiloilta haluttu tilatehokkuus. Yhtä henkilöä kohden tarvittava neliömäärä pienenee vuosi vuodelta, sillä yritykset hakeutuvat yhä useammin monitoimitiloihin, jossa työntekijöillä ei ole enää omia työpisteitä. Uusien toimistotilojen rakentaminen jatkui voimakkaana, edellisvuonna aluillaan oli 100 000m2 uutta toimistotilaa, kun taas nyt määrä on 155 000m2.

 

Helsingin keskustan ja sen lähiympäristön toimistotilojen vajaakäyttöaste nousi vähän ja on nyt 8,7 prosenttia. Tällä hetkellä keskusta-alueella on puutetta laadukkaista ja muuntojoustavista toimistoista, joista ollaan valmiita maksamaan myös korkeampaa vuokraa kuin huonokuntoisemmista. Ydinkeskustan prime-vuokra pysyi ennallaan 32 eurossa per neliömetri. Helsingin keskustan lähiympäristön vuokrataso nousi 0,5€ ja on tällä hetkellä 25€/m2.

 

Keväällä 2017 yksi suurimmista toimistotilojen vajaakäyttöasteista oli Espoon Leppävaaran alueella, jossa lukema oli 20 prosenttia. Se on laskenut keväästä 15,2 %: iin. Suurimmat vaikutukset pienenemiseen olivat Otaniemestä opetuskäyttöön muutettavissa oleva 30 000m2 toimistotila ja Kehä I:n varrella sijaitsevan Säterinportin useat vuokraukset. Vantaan toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyi ennallaan ja on nyt 14,8 %. Vantaalla suosiotaan jatkaa edelleen kehittyvä Aviapoliksen alue. Elokuun loppuun mennessä alueella oltiin aloitettu mm. Skanskan Aviabulevardi II ja Technopoliksen Aviapolis-laajennus hankkeet.

 

Pääkaupunkiseudun liiketilojen määrä pienentyi 33 000m2: iin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, joten vajaakäyttöaste laski 4,3 %: iin. Helsingissä liiketilojen vajaakäyttö laski 4 %:sta 3,4%: iin. Espoossa ja Vantaalla tyhjän tilan osuus laski reilulla prosentilla ollen nyt Espoossa 2,6 % ja Vantaalla 7,9 %. Espoossa vajaakäyttöasteeseen vaikutti erityisesti vanhojen liiketilojen purku uusien tilalle. Rakenteilla on tällä hetkellä 225 000m2 uutta liiketilaa, jotka tulevat valmistuessaan nostamaan liiketilojen vajaakäyttöastetta.

 

Logistiikka-, varasto- ja tuotantotilojen osalta vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla pysyi 6,4%:ssa. Helsingin ja Vantaan alueella vajaakäyttöasteet nousivat muutamia prosenttiyksikköjä, Espoossa kehitys tapahtui taas toiseen suuntaan, muutaman prosenttiyksikön verran. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä vapaana yhteensä 498 000m2 logistiikka- ja varastotilaa. Helsingissä ja Vantaalla valmistui vuoden alussa uutta tilaa yhteensä 68 000m2, mikä on suurin määrä viimeiseen viiteen vuoteen. Ensi vuoden aikana on valmistumassa vielä 80 000m2 teollisuus- ja logistiikkatiloja.

 

Meidän kauttamme löydätte vapaat, vapautuvat, rakenteilla sekä suunnitteilla olevat toimitilat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Valikoimaan voit tutustua täältä.

 

Lähde: Catella Markkinakatsaus syksy 2017

 

 

 

Jaa kirjoitus
linkedin logo
twitter logo
facebook logo
print logo
email logo