22.02.2019

Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinat kevät 2019

Toimitilat ja niiden markkinatilanne. Catellan viime viikolla julkaisema markkinakatsaus on koonnut yhteen tietoja toimitilojen vuokramarkkinoista. Markkinakatsauksen mukaan laadukkaiden toimistotilojen kysyntä pk-seudulla kasvoi. Tällä hetkellä yritykset haluavat panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja mukavuustekijöihin sekä parempiin sijainteihin. Vanhat, aikansa eläneet toimistot eivät enää kiinnosta. Viime vuoden aikana avattiin myös useita coworking-tiloja, joilla riittää myös kysyntä jatkuu edelleen. Tämä johtunee siitä, että vuokrasopimukset ovat solmittavissa joustavammiksi kuin konkreettista toimistotilaa vuokratessa. Co-working- tilojen kysyntää lisää myös nykyisten työskentelytapojen muutos.

 

 

Toimistotilat

Catellan mukaan pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyi lähes ennallaan ollen 13,1 %, mikä tarkoittaa neliömäärissä 1,11 miljoonaa.

Helsingin toimistojen vajaakäyttöaste oli 12,5%. Helsingin keskustan toimistot houkuttelevat yrityksiä edelleen ja moderneille, hyväkuntoisille tiloille olikin useita eri ottajia samanaikaisesti. Keskustan vajaakäyttöaste olikin 8,4 %. Espoossa luku oli 16,5 % ja Vantaalla 11,4 %.

 

Ydinkeskustan vuokrataso on jatkanut nousuaan. Keskusta prime-vuokrat ovat 34€/m2, mutta kipuavat parhaimmillaan jopa 40€/m2asti. Muun keskusta-alueen prime-vuokra on keskimäärin 26,5€/m2.

 

Pääkaupunkiseudun uudisrakentaminen jatkui edelleen vilkkaana ja rakenteilla olikin vuoden 2018 lopulla noin 230 000m2 uutta ja nykyaikaista toimistotilaa. Suurin osa näistä hankkeista on rakenteilla Helsingissä. Suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat YIT:n Tripla, Senaatti-kiinteistöjen Kaikukatu 6, Jätkäsaareen valmistuva puukortteli Wood City sekä Fredriksbergin toinen vaihe Vallilassa.

 

Liiketilamarkkinat

Tyhjän liiketilan määrä kasvoi viime vuoden aikana, sillä uusia liiketila- hankkeita valmistui pääkaupunkiseudulla useita. Tunnetuimpia näistä ovat varmasti Kalasataman Redi, Laajasalon Saari sekä Laajalahden Retail Park Bredis. Vaikka tyhjän liiketilan määrä kasvoi, oli parhaimmista liikepaikoista pulaa. Koko pääkaupunkiseudun liiketilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 2,8 %. Helsingissä tyhjää tilaa oli 3,3 %, Espoossa vain 1,2 % ja Vantaalla 3,3 %.  Vantaalla tapahtui suurin muutos, jossa vajaakäyttö laski 3,2 %. Helsingin vajaakäyttöaste tulee nousemaan kuluvan vuoden aikana Pasilan Triplan valmistuttua.

 

 

Varasto- ja logistiikkatilat

Pääkaupunkiseudun varasto- ja teollisuustilojen vajaakäyttöaste oli 4,6 %, mikä tarkoittaa 365 000 mtyhjää tilaa. Suurin muutos käyttöasteissa tapahtui Vantaan alueella, jossa vajaakäyttöaste laski 2,6 % eli yli 70 000m2. Erityisesti modernit logistiikkatilat lentokentän läheisyydessä kiinnostivat yrityksiä. Myös käyttötarkoituksen muutokset teollisuustilojen osalta ovat nousseet. Monet vanhat varasto- ja teollisuustilat ovat saaneet uutta elämää mm. erilaisten sisäleikkipuistojen, kiipeilykeskuksien ja trampoliinipuistojen ansiosta.

 

Lähde: Catella Markkinakatsaus kevät 2019

 

Muistathan, että kauttamme löydät vapaat, vapautuvat, rakenteilla sekä suunnitteilla olevat toimitilat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Yhdellä yhteydenotolla saat kaikki tarpeisiinne soveltuvat kohteet.

 

Jaa kirjoitus
linkedin logo
twitter logo
facebook logo
print logo
email logo