16.03.2021

Ympäristösertifikaatit toimitilojen vastuullisuuden mittareina

Vastuullisuuden rooli kiinteistöliiketoiminnassa on korostunut ja kasvanut merkittävästi. Rakentamisessa ja kiinteistöjen saneerauksissa energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat niin keskeisissä rooleissa, ettei niitä voi enää olla huomioimatta. Vastuullisuusaspekti on kasvattanut merkitystään myös toimitilavuokrauspäätöksissä. 

 

Kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja vastuullisista ratkaisuista kertovat mm. ympäristösertifikaatit, joiden määrä Suomessa on kasvanut. Sertifikaattijärjestelmät toimivat työkaluina ympäristötehokkuuden ja vastuullisuuden mittaamiseen ja vertailuun.

 

 

Ympäristöluokitusjärjestelmät vertailun tukena 

 

Sertifikaatteja haetaan niin rakennusvaiheessa oleville toimitilakohteille kuin jo valmistuneille kiinteistöille. Yleisimmät niin Suomessa kuin maailmallakin käytetyt ympäristösertifikaatit ovat BREEAM ja LEED, mutta myös WELL-sertifikaatin kriteereihin pyritään vastaamaan yhä useammin. 

 

BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Method on Euroopan yksi johtavista ympäristöluokitusjärjestelmistä. Vaatimusten täyttymisen arvioi ulkopuolinen taho. Vaatimuksiin kuuluvat mm. kiinteistön energiankäyttö, sisätilojen ilmastointi ja valaistus, käytetyt materiaalit, vaikutukset lähiympäristöön sekä jätteiden käsittely. Kaikki osa-alueet pisteytetään, ja BREEAM-arvosana on joko läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen. 

 

LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design on yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä, joka perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin. Rakennuksen on täytettävä vähimmäisvaatimukset mm. rakennuksen sijaintipaikan kestävyydestä, energiankulutuksesta, veden kulutuksesta ja materiaalien kulutuksesta koko elinkaaren aikana.  Arviointiasteikon tasoja ovat sertifioitu, hopea, kulta ja platina. 

 

WELL-sertifikaatti poikkeaa edellä mainituista sertifiointijärjestelmistä merkittävästiWELL-sertifioinnilla voidaan osoittaa, että käyttäjien hyvinvointi kiinteistön tiloissa on huomioitu. Se toimii hyvänä jatkumona ympäristösertifioinneille, ja sen tekniset vaatimukset ovatkin osittain samanlaisia. WELL-järjestelmän ajattelussa ihmiset ovat toimitilasuunnittelun keskiössä. WELL-sertifiointi ottaa huomioon mm. toimitiloja käyttävien ihmisten ruokailutottumukset, liikunnan, henkisen hyvinvoinnin ja sisäilmaongelmat. Tavoitteena on luoda luovan ja tuottavan työn tekemiseen optimaaliset olosuhteet ottamalla huomioon työntekijöiden tarpeet kokonaisvaltaisesti. Sertifikaattia voidaan hakea jopa vain yksittäisiin toimitiloihin, kun taas ympäristösertifikaatteja haetaan koko kiinteistölle. WELL-järjestelmässä tarkastellaan mm. ilman- ja vedenlaatua, ravintoa, mielen hyvinvointia, akustiikkaa, ravintoa ja valaistusta. 

 

Vastuullisista toimitiloista löytyy vaihtoehtoja 

 

Swing House Campus on Espoon Keilaniemeen rakentuva kahden toimistokiinteistön ja hotellin muodostama kokonaisuus. Hyvinvointia tukevat ratkaisut, koko talon korkuinen viherseinä, käyttäjälähtöiset palvelut ja yhteisölliset tilat tarjoavat yrityksille ensiluokkaisen työskentely-ympäristön.  

 

Swing Housen ensimmäinen talo valmistui vuonna 2012 ja toinen talo valmistuu loppuvuodesta 2021. Toimistorakennusten yhteyteen valmistuva hotelli valmistuu arviolta alkuvuodesta 2022. Swing Houselle haetaan Gold-tason WELL-sertifikaattia. Työntekijöiden hyvinvointi on siis huomioitu kaikissa kiinteistön tilaratkaisuissa. Swingin valtava viherseinä on sekä esteettinen elämys, mutta myös sisäilmaa puhdistava elementti. Kerroksiin on suunniteltu rauhoittava äänimaailma ja vuorokausirytmiä noudattava valaistus. Työmatkapyöräilijöille on laadukkaat suihku- ja pukeutumistilat. Lisäksi vuokralaisten käytössä on tasokkaat liikunta- ja hyvinvointitilat.  

 

Nyt on loistava mahdollisuus vuokrata vastuulliset toimitilat. Loppuvuodesta valmistuvaan Swing Housen toimistotaloon on tulossa jopa 6200m2 vuokrattavaa toimistotilaa. Kerroskoko on noin 900m2, ja se on mahdollista jakaa useammalle käyttäjälle. Tutustu Swing Housen vuokrattaviin toimitiloihin täällä.

 

 

OOPS on monipuolinen kohtaamisten keidas, joka rakentuu Espoon Leppävaaraan, loistavien kulkuyhteyksien varrelle. Kokonaisuuteen rakennetaan vaiheittain viisi toimistorakennusta ja hotelli. Ensimmäiset kaksi toimistotaloa valmistuivat elokuussa 2021. 

 

OOPS tarjoaa yrityksille loistavan sijainnin liikenteen solmukohdasta, mutta kuitenkin luonnon ympäröimästä Leppävaaran Hatsinanpuistosta. Työntekijöiden sujuvaa arkea tuetaan digitaalisilla, sosiaalisilla ja fyysisillä palveluilla. Yhteisön hyvinvointia tuetaan myös kestävän kehityksen keinoin. Kiinteistöjen materiaalivalinnat ovat ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Vuokralaisia kannustetaan hyödyntämään alueen palveluita, kierrättämään ja säästämään energiaa. Alueen jokainen toimija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa resurssien, energian ja vedenkulutukseen. Kiinteistölle haetaan BREEAM Excellent -tason ympäristösertifikaattia.  

 

Syksyllä valmistuvien toimistotalojen kerrosala on jopa 2200m2, mikä mahdollistaa suurenkin yrityksen sijoittumisen yhteen tasoon. Kerrokseen mahtuu jopa 180 työpistettä viihtyisine työskentely-, neuvottelu ja kahvilatiloineen. Kerroksia on mahdollista myös jakaa useammalle käyttäjälle. OOPS:n vapaat tilat löytyvät täältä.

 

 

Fredriksberg sijaitsee keskellä Helsinkiä, loistavien kulkuyhteyksien varrella, historiallisessa ja vanhassa Vallilan Konepajan korttelissa. Alueesta ollaan luomassa tunnelmaltaan ainutlaatuista liike-, toimisto- ja asuinkorttelia, jossa kaupunki ja bisnes kohtaavat. A-talon aulapalvelua ja ravintolaa vetää talon vuokralaisenakin toimiva Wonderland, joka pyörittää talossa myös coworking-toimintaa. Kiinteistössä on pysäköintihalli, pyöräparkki sekä suihku- ja pukuhuonetilat. Talon ylimmässä kerroksessa toimii tunnelmallinen ravintola, jossa on lämmitetty terassi ja upeat maisemat. 

 

Fredriksbergiä jo suunnitellessa on kiinnitetty huomiota sen ekologisuuteen. Talot on rakennettu BREEAM Excellent– ympäristöluokituksen mukaisesti. Fredriksberg koostuu neljästä talosta, joista kolme on jo valmistunut. Neljännen talon arvioitu valmistumisaika on vuonna 2022. 

 

Fredriksbergin toimitilat ovat moderneja, avaria ja muuntojoustavia. Tiloissa on runsaasti luonnonvaloa ja korkea huonekorkeus. Kiinteistön ensimmäisten vaiheiden taloissa kerrostilaa on noin 2300m2, ja se on mahdollista jakaa pienempiin tilakokonaisuuksiin. Kaikissa neljässä talossa on vuokrattavia toimitiloja yhteensä jopa 31 500m2. Vapaisiin toimitiloihin voi tutustua tarkemmin täällä

Jaa kirjoitus
linkedin logo
twitter logo
facebook logo
print logo
email logo